Utsläppsrätt

Nu kan du som privatperson också köpa utsläppsrätter och vara med och påverka till en bättre miljö. För varje utsläppsrätt du köper måste någon annan minska sitt miljöpåverkande utsläpp. 
För 150 kr blir en utsläppsrätt din och du får ett certifikat som styrker det antal utsläppsrätter vi köper för din räkning.

Handel med utsläppsrätter innebär att företag som släpper ut koldioxid tilldelas ett visst antal utsläppsrätter. En utsläppsrätt = ett ton koldioxid, som sätts i relation till den totala mängd koldioxid företaget släpper ut. Tilldelningen av utsläppsrätter sker i de flesta fall inte i den omfattning som företaget behöver. Det är just detta som är meningen! Företaget måste hela tiden sträva efter att vara så klimatneutralt som möjligt. Klarar man inte att hålla sig inom ramarna måste man köpa utsläppsrätter av något annat företag som inte behöver dem. Resultatet blir i slutändan att det totala utsläppet av koldioxid minskar.

Vill du köpa en utsläppsrätt kontakta oss på telefon 0340-62 88 20 eller maila på kundservice@varbergenergi.se
| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.