Priser

Anslutningskostnad är den avgift som betalas till Varberg Energi för att fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet via en fjärrvärmeservis.

Fjärrvärmeservisens storlek det vill säga diametern på rören varierar beroende på kundens effektbehov. En villa ansluts med en mindre servis än t ex en större hyresfastighet. Anslutningskostnadens storlek beror på servisens storlek.

 Anslutningsavgifter 2017

Typ an anslutning

 Installerad effekt 

Pris exkl moms

Pris inkl moms

Villa / Parhus

11 650 kr

14 563 kr

26 till 50 kW

  26-50 kW

26 450 kr

33 063 kr 

DN 25

  51-100 kW 

55 000 kr

68 750 kr

DN 32

 101-150 kW 

 89 000 kr

 111 250 kr

DN 40

151-200 kW

 116 500 kr

 145 625 kr

DN 50

201-300 kW

 148 000 kr

 185 000 kr

DN 65

 301-500 kW 

 201 000 kr

 251 250 kr

DN 80

501-800 kW

 264 500 kr

 330 625 kr


Vid anslutning av befintlig fastighet ingår förläggning inom tomt i anslutningsavgiften om ej annat anges. Efter förläggning grovåterställer Varberg Energi. Eventuell toppbeläggning (t ex asfaltering och sådd av gräs) ombesörjes av fastighetsägaren. Vid anslutning av befintliga fastigheter kan andra anslutningskostnader förekomma. Vid nyproduktion står fastighetsägaren för schakt samt återfyllnad inom tomt.

Driftkostnaden...
...är den avgift kunden betalar för köp av energi. Driftkostnaden består av en fast avgift som beräknas utifrån kundens årliga energiuttag, gäller ej för enskilt anslutna fastigheter så som villor. Utöver fast årlig avgift betalas en avgift för den energi per kWh kunden använder.
 

Fjärrvärmepris F1

Gäller för enskilt anslutna en- och två-familjsfastigheter
vars totala installerade effekt ej överstiger 25 kW 

Pris exkl moms

Pris inkl moms

Fast årlig avgift

1 552 kr/år

1 940 kr/år

Energipris vinter: jan-apr, okt-dec

64,00 öre/kWh

80,00 öre/kWh

Energipris sommar: maj-sep

 39,20 öre/kWh

49,00 öre kWh

Vid fördelning 83% vinterperiod och 17% sommarperiod blir medelpriset över året 74,80 öre/kWh inkl moms.

Fjärrvärmepris F2

Gäller för anslutningar som ej kan hänföras till fjärrvärmepris F1.
Priser exkl moms.

Energipris vinter: jan-apr, okt-dec

64,00 öre/kWh

Energipris sommar: maj-sep

39,20 öre/kWh

 

 Fast årlig avgift

< 100 kW

(1 000 + (110xE*)) x (n-1 / 260,7) kr/år

 Fast årlig avgift

101 - 200 kW

(2 000 + (100xE*)) x (n-1 / 260,7) kr/år

 Fast årlig avgift

 201 - 300 kW 

(4 000 + (90xE*)) x (n-1 / 260,7) kr/år

 Fast årlig avgift

 301 - 400 kW 

(7 000 + (80xE*)) x (n-1 / 260,7) kr/år

 Fast årlig avgift

> 400 kW

(11 000 + (70xE*)) x (n-1 / 260,7) kr/år

E* = abonnerad effekt i kW.
n-1 = 316,43 (KPI 2016)

Abonnerad effekt för bostadsfastigheter fås genom att årlig energiförbrukning i kWh delas med 2 200h. I övriga fall fås abonnerad effekt genom att dela årlig energiförbrukning med 1 900h.

Villkor för fjärrvärmeleverans
Fjärrvärmeleveranser regleras i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme". Dessa avtalsvillkor finns i två versioner, en för konsumenter och en för näringsidkare. Utöver de allmänna avtalsvillkoren regleras fjärrvärmeleveransen av ingånget leveransavtal.

Installationskostnaden...
är kostnaden för att anpassa fastigheten för fjärrvärme. Man installerar en fjärrvärmecentral och ansluter den i ena änden till inkommande fjärrvärmeservis och i den andra ansluts fastighetens uppvärmnings- och varmvattensystem. Mindre ombyggnader på värmesidan kan i vissa fall bli aktuellt, detta för att kunden skall kunna nyttja fjärrvärmen optimalt. För installationer i villor och mindre fastigheter, upp till 20 lägenheter, kan fasta priser lämnas medan i de större fastigheter görs en projektering innan pris lämnas.

Prisexempel

Småhus
(vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)
Årlig förbrukning Total kostnad per år Fast avgift Rörlig del
15 000 kWh 13 160 kr 1 940 kr 11 220 kr
20 000 kWh 16 900 kr 1 940 kr 14 960 kr
30 000 kWh 24 380 kr 1 940 kr 22 440 kr
40 000 kWh 31 860 kr 1 940 kr 29 920 kr

Flerbostadshus och lokaler (vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)

Årlig förbrukning Total kostnad per år Fast avgift Rörlig del
15 000 kWh 13 905 kr 2 685 kr 11 220 kr
20 000 kWh 17 979 kr 3 019 kr 14 960 kr
30 000 kWh 26 294 kr 3 854 kr 22 440 kr
40 000 kWh 34 441 kr 4 521 kr 29 920 kr


Kontakta gärna våra säljare för mer information! Vi finns på telefon 0340-62 88 31 eller ring direkt till:

Jan Sundquist
Telefon: 0340-62 88 39
jan.sundquist@varbergenergi.se

Eva Runevad
Telefon: 0340-62 88 86
eva.runevad@varbergenergi.se

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.