Anslut dig

Är du intresserad av fjärrvärme? Vi bygger löpande ut och förtätar fjärrvärmenätet. Kontakta gärna våra säljare för mer information om våra utbyggnadsplaner!
Vi finns på telefon 0340-62 88 31 eller ring direkt till:

Jan Sundquist
Telefon: 0340-62 88 39
jan.sundquist@varbergenergi.se

Eva Runevad
Telefon: 0340-62 88 86
eva.runevad@varbergenergi.se
| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.