Det här är vi

Varberg Energi AB ägs av Varbergs Kommun genom Varbergs Stadshus AB och våra verksamheter är elnät, gas, fjärrvärme, bredband och IT-tjänster. Varberg Energimarknad AB är ett helägt dotterbolag till Varberg Energi AB och bildades 1996 efter avregleringen på elmarknaden. I detta bolag bedrivs elhandel, elproduktion och naturgashandel.
Våra rötter finns i Varbergs Elverk som sedan 1937 ansvarat för elförsörjning och eldistribution i Varberg. 1988 ombildades Varbergs Elverk till Aktiebolag. Elektrisk belysning har funnits i Varberg sedan 1902.

Beslutet om utbyggnad av naturgas och kabel-tv togs redan 1987 och första steget mot fjärrvärme inleddes 1991. Då byggdes också vårt första vindkraftverk som ett led i ambitionen att tillhandahålla ett brett utbud av miljövänliga energialternativ.

Vår första vattenkraftstation har sitt ursprung i Tvååker Kraft sedan 1914. Vi förvärvade ytterligare vattenkraftstationer i Oskarström 1997 och 2001, vilket var ungefär samtidigt som vi grävde ner vår första fiberoptiska kabel.


Viktiga årtal

1890    Hugo Gerlach anlägger Varbergs första elverk.

1902    Det första officiella elverket uppförs i Varberg.

1907    Varbergs stad låter Yngeredsfors Kraft AB sköta eldistributionen i staden.

1937    Varbergs stad bildar Varbergs Stads Elverk och tar över eldistributionen i
            egen regi och tar samtidigt över elverksbyggnaden i hamnen.

1964
    Elverket köper upp Tvååker Kraft AB.

1988
    Vi övergår från förvaltning till bolag - Varberg Energi AB bildas.

1988
    Naturgasen introduceras.

1989
    Varberg Kabel AB bildas.

1990
    Kabel-tv-utbyggnad på bl a Sörse och Håsten.

1991
    Fjärrvärmedistributionen startar i Breared och fjärrvärme levereras från sjukhusets
            panncentral.

1991
    Vår första vindkraftpark uppförs i Bäckagård, Tvååker.

1995    Vår nästa vindkraftpark uppförs i Utterås, Tvååker.

1996
    På grund av avreglering av elmarknaden delas bolaget i två juridiska bolag:
            Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB.

1996
    Bredbandsutbyggnaden i Varberg påbörjas.

1997
    Förvärv av vattenkraftstationerna Oskarström Övre och Maredsfors.

1998    Vi bygger tre stycken vindkraftverk i Värö.

2001
    Vi blir miljöcertifierade enligt ISO 14001.

2001
    Överföring av spillvärme från Värö till Varberg tas i drift.

2001
    Sjukhusets panncentral med tre gaspannor förvärvas av Landstinget i Halland.

2001
    Vi köper vattenkraftstationen Oskarström Nedre, Halmstad.

2004
    Ny hetvattengaspanna tas i drift.

2004
    Varbergs stadsnät net@seaside sjösätts.

2005
    Varbergs kommun säljer tre närvärmeanläggningar i Tvååker, Träslövsläge och 
            Veddige till Varberg Energi AB.

2005
    Varberg Energikoncernen blir en del av Varbergs Stadshus AB

2006
    I Munkagård, Tvååker tar vi tre stycken vindkraftverk i drift. 
            
2006
    Ny hetvattengaspanna på 10 MW tas i drift.

2008
    Vi blir arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007 och enligt AFS2001:1.

2009
    Vi inviger ytterligare två vindkraftverk i Tvååker Norr. 

2009    Vi bygger en ny närvärmeanläggning i Bua som eldas med biobränsle,
            pellets och briketter. 

2009
    Nu säljer vi 100% förnybar el från vind- och vattenkraft under namnet VIVA.

2009    Vi driftsätter 10 MW hetvattenpanna som eldas med bioolja.

2010    En ny vindkraftspark uppförs i Gummaråsen.

2013
    Värmeverket "Flisan af Varberg" invigs av H.K.H Kronprinsessan Victoria.

2016    Vi bygger Solsidan - Sveriges största solcellspark.

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.