Miljö

Miljöarbetet är en integrerad och naturlig del i varje verksamhet hos oss. Målet är att alltid åstadkomma en så liten påverkan på miljön och klimatet som möjligt. På det sättet bidrar vi till en bättre och mer hållbar framtid. Vi är ISO certifierade enligt ISO:14001 sedan 10 maj 2001.

Vår Miljöpolicy
Varberg Energi skall visa vägen och arbeta aktivt för hållbar resursanvändning, livskraftiga ekosystem och ett välmående samhälle. Det gör vi genom att:

- minska utsläpp av växthusgaser genom utbyggnad av hållbar energiproduktion.
- välja bästa möjliga teknik med låg miljöpåverkan utifrån ekonomiskt rimliga villkor.
- följa tillämplig lagstiftning och andra krav.
- välja kemikalier med låg miljöpåverkan.
- fortlöpande höja medarbetarnas kompetens.
- ställa konkreta miljökrav på leverantörer.
- arbeta mot fastställda mätbara miljömål.
- ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga förorening.

Klicka här för att se vårt ISO 14001 certifikat.        

 

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.