Sponsring

Vi hjälper Varberg att grönska!

Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i vår kommun. Det som ger Varbergs invånare glädje, liv och rörelse tycker vi är viktigt, det hjälper Varberg att grönska i framtiden.

Vi satsar på aktiviteter vi tror på och kan stå för. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring. Den ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke. Vi vill också att vår sponsring ska inspirera föreningslivet till att tänka hållbarhet i sin verksamhet.


Alla ansökningar ska...
... ske skriftligt och komma in i god tid. Det ska tydligt framgå hur Varberg Energi kan synliggöras och andra samarbetsförslag samt vilket belopp som är aktuellt
... visa upp hur föreningen bidrar till en hållbar insats inom något av områdena miljö, ekonomi, socialt eller kulturellt
... tydligt visa en marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet
... sändas till sponsring@varbergenergi.se

Vi sponsrar inte...
... politiska partier eller religiösa organisationer
... organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
... enskilda personer utan föreningstillhörighet
... passiv och rutinmässig sponsringsverksamhet

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.