Vårt klimattänk

En dag för oss som arbetar på Varberg Energi går alltid i miljöns spår. Vare sig vi skall resa, slänga skräp eller producera el funderar vi alltid på hur det påverkar vårt klimat.

Vad gör vi?

Vi reser alltid klimatsmart...
När vi ska resa försöker vi i största möjliga mån att åka klimatneutralt. Det víll säga, vi tar tåget. Att ta tåget när man reser är nämligen det bästa valet för miljön.

Vi kör miljövänligt...
När vi köper in nya fordon tänker vi alltid på hur de påverkar vår miljö. De flesta av våra bilar går på gas, diesel eller el. De koldioxidutsläpp som kommer från vår transport kompenserar vi med köp av utsläppsrätter. 

Vi säljer VIVA El...
All den el vi säljer kommer från vind och vatten - vi kallar den VIVA. En stor del av elen vi säljer kommer från egen produktion, men visst inköp av ursprungsgarantier görs för att täcka upp resterande volym. Detta innebär att vi alltid kan garantera våra kunder 100 % förnybar el från vind och vatten.

Vi köper utsläppsrätter...
Naturresurser och livsmiljö är inte lätt att värdera och sätta pris på. Men ett sätt att värdera miljön på är utsläppsrätter, där ett pris sätts på utsläppen. Vi kompenserar alltså våra utsläpp genom att köpa utsläppsrätter vilket på sikt kommer att minska utsläppen i världen.

Vi källsorterar och återvinner...
Varje dag källsorterar vi och återvinner allt som går. Allt från våra dagliga sopor till plåtskrot. Med vår sortering och återvinning bidrar vi till minskade utsläpp och en bättre miljö - gör det du också!

Vi återanvänder spillvärme...
Varberg Energi köper spillvärme från Södra Cell Värö för att producera merparten av den fjärrvärme som distribueras ut till kunderna i tätorten. Energi som tidigare släpptes ut i havet till ingen nytta. Nu har vi dessutom byggt Flisan af Varberg, vårt fliseldade värmeverk nere i hamnen. "Flisan" gör att vi nu klarar av vårt spetsvärmebehov.

Vi använder bara...
Lågenergilampor på vårt kontor och köper enbart 100 % förnybar energi från vår vind och vattenkraft för att lysa upp vår byggnad.

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.