För- och färdiganmälan

ELNÄT

För- och färdiganmälan (tar dig till hemsidan Föranmälan.nu)
 

FJÄRRVÄRME

För- och färdiganmälan
Anmälan för fjärrvärmeanslutning skickas till jan.sundquist@varbergenergi.se

 

NATURGAS
För- och färdiganmälan
Anmälan för Naturgasanslutning skickas till jan.sundquist@varbergenergi.se
 
MIKROPRODUKTION
För- och färdiganmälan av mikroproduktion (tar dig till hemsidan Föranmälan.nu)

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.