Serviceavtal

Alla ägare till enfamiljsfastigheter som är fjärrvärmekunder hos oss kan nu teckna ett serviceavtal.

Fram till din fastighet är det vi på Varberg Energi som ansvarar för utrustningen. Men fjärrvärmecentralen hos dig är din egendom och ditt ansvar som fastighetsägare. Genom att kontinuerligt se över och kontrollera fjärrvärmeanläggningen kan du spara både tid och pengar. För att göra det enkelt för dig har vi tagit fram ett serviceavtal som innebär att vi går igenom och besiktigar din fjärrvärmecentral en gång om året. På så vis får du en bekymmersfri uppvärmning i många år framåt. Dessutom kan en väl intrimmad anläggning sänka dina värmekostnader!

För 60 kr/månad inkl moms får du det här:

Vi kommer hem till dig en gång per år och kontrollerar din fjärrvärmeväxlare.

Kontrollen omfattar följande:
– Täthetskontroll av värmeväxlare
– Funktionskontroll av reglerutrustning
– Kontroll av säkerhetsventiler
– Funktionskontroll av pumpar
– Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet (påfyllning vid behov)
– Ompackning av läckande packningar
– Kontroll av ev termometrar
– Rengöring av filter

Efter kontrollen får du ett protokoll med upplysning om fjärrvärmecentralens funktion och förslag till eventuella åtgärder.

Vill du veta mer. Kontakta gärna våra säljare för mer information!
Vi finns på telefon 0340-62 88 31 eller ring direkt till:

Jan Sundquist
Telefon: 0340-62 88 39
jan.sundquist@varbergenergi.se

Eva Runevad
Telefon: 0340-62 88 86
eva.runevad@varbergenergi.se

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.