Elområden

Svenska Kraftnät som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el har nu delat in Sverige i fyra elområden. Beslutet om elområden går hand i hand med EU:s strävan att skapa en gemensam elmarknad där kunden ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst inom EU.
4_elomraden 

Hur påverkas du som kund hos Varberg Energi?
Varberg Energis nätområde ligger i elområde 3. Priset på elen kommer att påverkas av hur tillgång och efterfrågan på el ser ut i de olika elområdena. Det innebär att priset på el kommer att variera mellan elområdena, och kommer som regel att bli högst i elområde 4.

Privatkund 
Har du fast elpris hos oss gäller det elpriset hela bindningstiden. När det är dags att teckna om avtalet får du precis som vanligt ett erbjudande tillsammans med våra rekommendationer utifrån marknadsläget som råder. Har du rörligt elpris kommer ditt elpris följa börspriset för det elprisområde där du bor.

Företagskund
Hur ditt elpris är reglerat framgår av dina avtalsvillkor. Har du rörligt elpris kommer ditt elpris följa börspriset för det elområde där företaget ligger.

Här hittar du mer information från Svensk Energi
Sverige delas upp i elområden
Elområden - Vad kan det vara?  
Nu bor du i ett elområde

Vilket elområde bor jag i?
Följ länken för att söka ditt elområde

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.