Trygg och enkel värme

Nu har du som är gaskund hos Varberg Energi möjlighet att teckna serviceavtal på din gasanläggning. Genom att kontinuerligt se över och kontrollera gasanläggningen kan du spara både tid och pengar.
Vi går igenom och besiktigar din gasanläggning vartannat år. På så vis får du en bekymmersfri uppvärmning i många år framåt. Dessutom kan en väl intrimmad anläggning kan sänka dina värmekostnader. 

Kontrollen omfattar det här: 

    • Kontroll av brännarfunktion och injustering av förbränningen 
    • Kontroll av tryck i värmesystem, påfyllning vid behov. Kontroll av förtryck
        i expansionskärl. 
    • Kontroll av säkerhetsventiler och cirkulationspumpar. 
    • Kontroll och justering av reglerutrustning. 
    • Kontroll av temperaturer i systemet. 
    • Rengöring av filter vid behov. 
    • Funktionskontroll av avstängningsventiler för gas.

Efter besöket får du ett protokoll med information om anläggningens funktion och förslag till eventuella åtgärder.

Vid samma besök genomförs även det kostnadsfria säkerhetsbesök som vi normalt sett utför var tredje år. Då gör vi bland annat en läcksökningskontroll.

Vill du veta mer eller teckna avtal? Kontakta gärna våra säljare.
Vi finns på telefon 0340-62 88 73 eller ring direkt till:

Anna-Lena Falk
Telefon: 0340-62 88 71
anna-lena.falk@varbergenergi.se
| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.