VIVA Aktiv

VIVA Aktiv är ett rörligt timpris som vänder sig till dig som vill vara aktiv och är engagerad i din energianvändning. Vill du ha koll är VIVA Aktiv avtalet för dig. 

Din elmätare registrerar elanvändningen varje timme och eftersom elpriset varierar timme för timme på Nord Pool - den Nordiska elbörsen - kan du också påverka dina elkostnader genom att använda elen de timmar på dygnet när priset är lägre.

Om du vill minska dina elkostnader med timmätning behöver du följa upp när du använder din el. Om du använder mycket el på timmar med högt elpris kan resultatet bli det omvända.

På Nordpool - den Nordiska elbörsen - kan du se vad elen kostar olika timmar under dygnet. Välj område Sverige - SE och svenska kronor - SEK. Bor du i Varberg är det elområde SE3 som gäller. Du kan se morgondagens priser omkring klockan 13 varje dag.

Med hjälp av vår Timvisare kan du se hur mycket energi du använt timme för timme.

VIVA Aktiv är baserat på Nord Pools timspotpris och vårt påslag är 3,13 öre/kWh inkl moms. Kostnad för elcertifikat tillkommer och prissätts månadsvis efter aktuellt marknadspris och gällande kvotplikt. Årsavgift 365 kronor inkl moms och energiskatt som 2017 är 36,88 öre/kWh inkl moms tillkommer också.

Vill du teckna VIVA Aktiv och få din el mätt timme för timme kontaktar du vår kundservice. Vi gör en beställning till ditt nätbolag som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning. Tjänsten kostar inget extra. 

Lägg till 4 öre/kWh på ditt avtal, och få vår egenproducerade sol- och vindel från anläggningen Solsidan strax utanför Varberg! 

Räkna 0,04 kronor x din årsanvändning för att få fram årskostnaden för just detta. För den som exempelvis använder 2000 kWh/år (vanligt för en lägenhet), kostar det endast 80 kronor extra per år, för att få sin el från Solsidan. Kontakta vår Kundservice om du är intresserad.


Frågor?
Kontakta vår kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se.

Teckna avtal?
Vill du teckna avtal här och nu? Tryck här.

Läs om konsumenträttigheter här.

Vill du veta mer om timmätning? Då har du frågor och svar här:

Hur gör jag för att få timmätning?
- Du måste ingå ett avtal med ditt elhandelsföretag som innebär att du helt eller delvis debiteras utifrån elanvändning per timma.

Kan jag få timmätning utan ett elhandelsavtal som förutsätter timvis debitering?
- Då omfattas du inte av det nya lagkravet där detta sker kostnadsfritt.

Måste jag ha en särskild elmätare för att få timmätning?
- Du måste ha en elmätare som klarar av att mäta elanvändningen per timma. Vissa mätare klarar detta redan idag, men andra behöver ändras alternativt bytas ut. Detta sker genom att elhandelsföretagen kontaktar elnätsföretaget efter att kunden ingått ett avtal som helt eller delvis debiteras utifrån elanvändning per timma.

Hur redovisas timmätningen?
- Det beror på elnätföretagets rutiner. De kan välja att skicka värdena löpande, eller att skicka dem månadsvis i efterskott.

Från när kan jag få timmätning?
- Du kan ingå avtal som bygger på timmätning efter 2012-10-01 och det kan ta upp till tre månader innan den nya mätningen börjar beroende på förutsättningarna i respektive nätområde.

När på dygnet är det som billigast att använda el?
- Normalt är det billigast under natten och dyrast på morgonen och kvällen. Vidare är det vanligen lägre priser under helgdagar.

Vilka risker tar jag som kund vid byte till timmätning?
- Om du använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta sannolikt att ge dig en högre elkostnad. Om du använder el för uppvärmning och inte har något automatiskt styrsystem, eller kan styra manuellt, kommer dina elkostnader sannolikt att öka i jämförelse med om din elanvändning är månadsmätt.

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.