Termografering

Termografering är ett snabbt och enkelt sätt för att hitta brister och energiläckage i byggnader. Fördelarna med att använda denna metod är att du inte behöver göra några ingrepp i fastigheten för att hitta värmeläckagen.

Vanliga brister som kan upptäckas genom termografering:

  • Dålig isolering i väggar, golv och tak
  • Brister i fönster och fönsterinfattning
  • Otätheter, drag och kallras
  • Inträngning av fukt i fasader, balkonger och altaner
  • Fuktskador i byggnadskonstruktioner
  • Fördelning och läge på värmeslingor

När vi genomfört termograferingen får du en rapport med bilder och information om bristerna som framkommit vid termograferingstillfället. Rapporten är ett bra underlag att använda vid kontakten med din hantverkare som kan hjälpa dig med att åtgärda eventuella problem i tid för att på så vis få ned energikostnader. Rapporten kan också hjälpa dig även att hitta brister vid besiktning av nybyggnation.

Termografering är en lämplig metod vid renovering av gamla hus, ombyggnationer eller nybyggnationer liksom vid försäljning eller köp av hus. Det går bra att komplettera en energideklaration med en termografering.


Välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 0340-62 88 73 eller ring direkt till:

Jan Sundquist
Telefon: 0340-62 88 39
jan.sundquist@varbergenergi.se

Anna-Lena Falk
Telefon: 0340-62 88 71
anna-lena.falk@varbergenergi.se

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.