När du bygger nytt

Att räkna ut en byggnads energibalans innebär att man beräknar skillnaden mellan energiförluster och den tillförda energin.
Det vill säga skillnaden mellan energiförluster som värmeläckage genom väggar, tak, fönster, grund samt tappvarmvatten och den tillförda energin i form av solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater och dylikt. Resultatet är den energi som måste köpas in. Vid en nybyggnation krävs en energibalansberäkning tillsammans med bygglovet för att fastigheten ska få uppföras.

Vi har energiexperter och verktygen för att utföra din energibalansberäkning. Du får en rapport med resultatet som du ska använda vid bygglovsansökan.

Välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 0340-62 88 73 eller ring direkt till: 

Anders Rundqvist
Telefon: 0340-62 88 30
anders.rundqvist@varbergenergi.se

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.