Få full koll på driften

Med en M-bus-anslutning får du hem mätvärden för energi, flöde, effekt och primärtemperaturer från din fjärrvärmeanläggning. Du får koll på hur mycket energi du använde vid ett visst tillfälle, du kan optimera driften, övervaka och göra uppföljningar i ditt eget drift- och övervakningssystem.
M-bus är en datautgång som vi installerar i vår fjärrvärmemätare. Datasignalen som den skickar kan användas för att hämta mätvärden från din fjärrvärmecentral till ditt eget system.

Välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 0340-62 88 73 eller ring direkt till:

Jan Sundquist
Telefon: 0340-62 88 39
jan.sundquist@varbergenergi.se  

Anna-Lena Falk
Telefon: 0340-62 88 71
anna-lena.falk@varbergenergi.se  
| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.