Vind

Vi behöver vindkraft. Vinden lämnar inga utsläpp och minskar miljöbelastningen lokalt och globalt. Vindkraft är en hållbar energiförsörjning eftersom vinden är en oändlig källa. Vindkraften i Varberg utvinner energi under ca 7 800 av årets 8 760 timmar. Vi äger och producerar vindkraft – det är vi stolta över!

Vi ser våra vindkraftverk som en positiv investering för våra kunder. Varberg är en fantastisk stad med stora möjligheter. Vi ligger bra geografiskt och våra vindar är nog för att tillfredsställa en större del av våra kunders behov av förnyelsebar energi.

Vi var med och tog vara på vindens kraft i ett tidigt skede. Vi byggde Sveriges första vindkraftspark i Tvååker redan 1991 - en stor satsning för framtiden. Vindkraft är starkt förknippat med Varberg Energi och vi arbetar för nya vindkraftsprojekt. Främst arbetar vi med projekt i vårt närområde där vi har lokalkännedom och nära kontakter med markägare och grannar. Vårt mål är att en tredjedel av den el vi säljer ska komma från vår egen vind- och vattenkraft.

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.