Entreprenad

Vi bygger om och bygger nytt inom el-, gas-, fjärrvärme-, och IT-nät.

Vi jobbar för kommun, företag, bostadsbolag och privatpersoner samt externa arbeten inom våra olika verksamhetsområden. Vi har till exempel jobbat med flera spännande belysningsprojekt. På uppdrag av Statens Fastighetsverk har vi belyst Varbergs fästning på ett effektfullt sätt och med låga pollare försett delar av Strandpromenaden med belysning. Båda dessa projekt tillför mycket för både Varbergs egna invånare och för våra turister!

Om ni skall gräva
Varberg Energi bygger IT och fjärrvärme i hela Varberg kommun, d v s även utanför det område där Varberg Energi AB driver elnätet. Kontakta därför alltid oss innan du gräver i kommunen så att du säkert vet vad som gäller.

Alla projekt är intressanta för oss! För att få reda på mer, kontakta:

Daniel Svensson
Telefon: 0340-62 88 48, 
daniel.svensson@varbergenergi.se

Jan-Inge Svensson
Telefon: 0340-62 88 49
jan-inge.svensson@varbergenergi.se

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.