Om VIVA-el

Du som är kund hos oss får alltid 100 % vind- och vattenkraftel utan extra kostnad.

Om VIVA-el-mix
Din VIVA-el-mix består alltid av el producerad av vind och vatten. 2016 ingick 20 % vattenkraft och 80 % vindkraft i elen som du använde. Det innebär att du inte bidrar till någon form av koldioxidutsläpp. All el är förnybar!

Om ditt elpris
När du får din elräkning för den el du använt och för ditt elnät - alltså din totala elkostnad, kan det vara bra att veta vad det är du betalar för. Vi har satt ihop en förklaring över vad det är som kostar:

  • Det kostar att transportera el hem till ditt hus i elnätet. Denna avgift varierar och det beror på vilket nätbolag du har och vilken typ av mätarsäkring och vilket abonnemang du har.
  • Skatter och avgifter - nästan hälften av det du betalar för din el är skatter och avgifter. Dessa avgifter är inget som vi kan påverka utan är något som staten bestämmer.
  • Den el du använder betalar du för.
  • Elcertifikat - en kostnad som ingår i elpriset som gör att det kan byggas fler källor som producerar el med hjälp av förnybara energikällor - sol, vind, vattenkraft och biobränsle.

Vill du veta mer om el och elpris? Tryck här.


Om Nord Pool och Nasdaq OMX - De centrala handelsplatserna för el i Norden
Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen, Nasdaq OMX och Nordpool Spot. Här kan alla elproducenter från hela Norden sälja sin el. Elpriset är kopplat till elbörsen där dagspriset styrs av: tillgång och efterfrågan, rådande konkurrenssituation, tillgång på vind- och vattenkraft, utveckling av en europeisk elmarknad och politiska beslut om skatter och kärnkraft. Aktuellt marknadspris hittar du på den nordiska elbörsen Nasdaq OMX eller Nordpool Spot.

Om orden i elbranschen
Ibland är det inte lätt att förstå alla olika elord. Här får du hjälp på vägen genom en lathund där du på ett enkelt sätt kan ta reda på vad de olika elorden betyder. Svensk Energi har tagit fram en elordlista som hjälper dig att förstå de olika elorden lite bättre. Klicka här för att läsa eller ladda hem ordlista.

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.