Arbetsmiljö

Efter flera års arbete med att ta fram ett arbetsmiljöledningssytem fick vi i slutet på 2008 våra certifikat enligt den internationella standarden OHSAS:18001 och föreskriften AFS200:1.
Vår arbetsmiljöpolicy 
- Varberg Energis arbetsmiljö skall vara säker, utvecklande och trivsam. 
- En bra arbetsmiljö präglad av samverkan och öppenhet är en förutsättning för att Varberg Energi skall vara värdeskapande och konkurrenskraftig. 
- Medarbetare på Varberg Energi skall ta ett eget ansvar för arbetsmiljöfrågorna och aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

Detta innebär att: 
- Vi skall uppfylla tillämpliga lagkrav och övriga myndighetsvillkor. 
- Vårt arbetsmiljöarbete skall leda till ständiga förbättringar av arbetsmiljöprestanda och hantering av frågor rörande arbetsmiljön. 
- Vi skall vidta de åtgärder som behövs för att minimera risker för fysisk och psykisk ohälsa. 
- Alla medarbetare skall stimuleras att ta egna initiativ och ges möjlighet att påverka sin arbetssituation och yrkesmässiga utveckling. 
- Fördelning och sammanhang mellan arbetsuppgifter och ansvarsområden, skall vara klar och tydlig.

Här nedan kan du se våra arbetsmiljöcertifikat:

Klicka här för att se OHSAS 18001
Klicka här för att se AFS 2001:1

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.