Investera för dig och din framtid

När man bygger är det mycket man skall tänka på. Vi har gjort det lätt för dig när det kommer till val av tv, telefoni och Internet. Med net@seaside får du hög kvalitet på dina tjänster samtidigt som du har en stor valfrihet.
Att anslutas till internet är en stor investering för din fastighet. kapaciteten i nätet är nästintill obegränsad och den är beredd på framtidens krav av högre kapacitet och bättre kvalitet för din tv, telefoni och Internet.

Vi vill finnas där du bygger
När en nybyggnation sker Varbergs kommun vill vi vara den som levererar tv, telefoni och Internet in till ditt hus.

För mer information om hur du kan få net@seaside till din nybyggnation, kontakta:

Camilla Stjernström
Telefon: 0340-62 88 02
camilla.stjernstrom@varbergenergi.se

Sune Lindgren
Telefon: 0340-62 88 03
sune.lindgren@varbergenergi.se 

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.